Reklam Abone Destek Knye Ana Sayfam Yap Favorilere Ekle letiim
       
  NTERNET ABONE GR
        
  Abone Ol  |   ifre Hatrlat
  
 
     

T.C. IRNAK BELEDYE BAKANLIIDAN LAN

T.C. IRNAK BELEDYE BAKANLIIDAN LAN

29 Haziran 2018  
 
t.c.--sirnak-belediye-baskanligidan--ilan
 

T.C.

IRNAK BELEDYE BAKANLII’DAN

LAN

              rnak Bakanl Belediye Encümenin 22.06.2018 tarih ve 2018/32 Sayl karar ile 29.06.2011 tarihli ve 644 Sayl Çevre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci ve 8 inci maddelerine dayanlarak ve 27.12.2017 tarih ve 30283 sayl Resmi Gazetede yaynlanm ve 01.01.2018 tarihi itibari ile yürürlüe girmi olan “Ambalaj Atklarnn Kontrolü Yönetmelii” rnak Belediyesi Mücavir Snrlar içerisinde bulunan Ambalaj Atklarn Toplanmas, tanmas ve deerlendirmesi ii 2886 sayl Devlet ihale Kanunun 35/a maddesine göre Kapal Teklif Usulüne göre TÜK tarafndan belirlenen yllk Y-ÜFE endeksi art ile 120 aylna kiraya verilmesi ihalesi, 06/07/2018 tarihinde saat 14.00’da rnak Belediyesi Encümen Toplant Salonunda yaplacaktr.

 

halenin konusu

in Yaplaca

Muhammen bedeli

hale süresi

Geçici teminat (%3)

hale tarihi ve saati

Ambalaj Atklar Toplama, Tanmas ve deerlendirmesi ii

rnak Belediyesi Hizmet Snrlar

311.141,70 TL

120 Ay

9.342,50 TL

06.07.2018 14:00

 

darenin:

 1. Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 40 Merkez/IRNAK
 2. Telefon ve Faks: 0 486 216 12 05 ve 0 486 216 12 14
 3. Elektronik Posta Adresi:
 4. hale Dokümannn Temin Edilecei Adres: rnak Belediyesi -Temizlik ileri Müdürlüü
 5. e Balama Tarihi: yer teslimden sonra
 6. Doküman Bedeli: 2.500,00 TL (ikibinbeyüzlira)

haleye katlabilmek için; 2886 sayl Devlet hale Kanununda açklanan biçimde teklifte bulunmak ve aada belirtilen niteliklere haiz olmak arttr.

 1.  Kanuni ikametgâh olmas,
 2. Gerçek kiiler için nüfus cüzdan sureti
 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
 4. haleye gireceklerin, Çevre ve ehircilik Bakanlndan toplama ve ayrma konusunda geçici faaliyet Belgesi, çevre lisans ve yetki belgeleri, araçlarn ruhsatlar (kiralk ise kiralk sözlemeleri), Çevre Mühendisi diploma belgesi, Çevre Mühendisi Çevre Görevlisi Belgesi
 5. Gerçek kii olmas halinde, kaytl olduu ticaret ve/veya sanayi odasndan ya da esnaf ve sanatkâr odasndan veya ilgili meslek odasndan odaya kaytl olduunu gösterir belge,
 6. steklinin aada bulunan Kalite belgelerini ihale dosyasnda sunmas zorunludur. Bu Belgelerinin Kapsam bu artnamenin konusu ile ilikin olmaldr.

-         TS EN ISO 9001  :2015 Türkak onayl olmaldr.

-         TS EN ISO 14001:2015 Türkak onayl olmaldr.

-         TS OHSAS 18001:2008 Türkak onayl olmaldr.

 1. Geçici Teminat Makbuzu
 2. hale dokümannn satn alndna dair belge.
 3. Gerçek kiiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten itirak ediliyorsa isteklinin adna teklif vermeye yetkisi olduuna dair noter tasdikli vekâletname.
 4. Tüzel kii olmas halinde, mevzuat gerei tüzel kiiliin siciline kaytl bulunduu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasndan veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduuna dair ihale ilan yayn tarihinden sonra alnm tüzel kiiliin siciline kaytl olduuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kaytl olduu Vergi Dairesi kayd ve yetkili olduunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 5. Tüzel kii olmas halinde, ilgilisine göre tüzel kiiliin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiiliin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamnn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiiliin noter tasdikli imza sirküleri.
 6. irket, dernek, cemiyet, vs. adna girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklk olan irketler de ortaklk beyannamesi getireceklerdir.
 7. rnak Belediyesine, Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadna dair kurumlardan temin edilecek belgeler. (hale tarihinde her hangi bir borcunun bulunmamas gerekmektedir.)
 8. haleye katlacaklarn rnak Belediye Bakanl, Mali Hizmetler Müdürlüü'nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadna dair belge almalar veya borcu bulunmadn belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
 9. 2886 ve 4734 sayl ihale kanunlarna göre cezal olmadna dair beyan
 10. Sözleme öncesi ( ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleme esnasnda defaten istekli tarafndan ödenecektir.
 11. 2886 Sayl ihale Yasas'nn 29'ncu maddesine istinaden; ihale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapp yapmamakla serbesttir. hale Komisyonunun ihaleyi yapmama karar kesindir.
 12. 2886 sayl kanunun 17. Maddesi gereince ilan olunur.

 

 

                                                                                          IRNAK BELEDYE BAKANLII

 

 

 

 

 

                                                      

 
 
 
 
Yorumlar Yorum Yaz   Tm Yorumlar Gr
 
 
  DER HABERLER
 
 
 
 
Bu haberi payla

 

 •  

 •  
      
   
   

   
   
   
   
  Copyright nuhhaber.net
   
  Foto Galeri  |   Video Galeri  |   Yazarlar

  Knye  |   Yeni yelik  |   letiim

  Rss ile Takip Et!   Twitter'da Takip Et!   Facebook'ta Takip Et!
  Sitene Ekle   E-Posta ile Takip Et!      
  Sitemizde yaynlanan haberlerin telif haklar nuhhaber Gazetesi'ne aittir,kaynak gsterilse dahi nuhhaber Gazetesi'nin bilgisi dnda kullanlamaz...
  RESM LANLAR  |   GNDEM  |   DUYURULAR  |   NAN DNYAMIZ  |   EKONOM  |   SALIK  |   SPOR  |   TEKNOLOJ  |   MAGAZN  |